Monday, July 15, 2024
29.8 C
Port-Vila
Monday, July 15, 2024
More

  Tourism i sapotem 2022 FIFA Wol cup broadcast

  Vanuatu Tourism ofis hemi help sapotem live broadcast blong 2022 FIFA World cup long Television blong Vanuatu.

  Long Monday wik ia, Chief Executive ofisa blong Vanuatu Tourism Ofis, Adela Aru i handem ova wan cheque blong VT650,000 i ko long VBTC Chief Executive Ofisa, Francis Herman.

  Vanuatu Broadcasting and Television Corporation hemi securum Television broadcasting Rights long Vanuatu blong bigfala futbol event ia.

  “Bigfala tankiu i go long Vanuatu Tourism Ofisa blong kam wan asociate sponsor blong VBTC long bigfala event ia,” George Toukone, VBTC Events and Marketing Ofisa i talem.

  “Hemia hemi wan long ol bigfala international event we i pulum intrest blong plante pipol raon long kaontri, mo plante bai oli expektem blong wajem long national TV.

  “Mifala i luk fowod blong moa sapot i kam in blong sapotem mifala long event ia.”

  Mrs Aru i talem se “Olsem Pat blong sports Tourism Program mo domestic marketing tourism strategy yumi kam blong faenem se tru long promosen mo facilita blong ol event hemi helpem demand blong travel.

  “Sins long las yia long taem blong Volcanic run wetem VBTC yumi luk se i kat fulup exposor blong fes taem, mo plante pipol i kam blong folem Vanuatu Tourism ofis.”

  2022 FIFA world cup bai hemi tekem ples long Qatar, Middle East long November 20 kasem December 18.

  VBTC hemi plan blong boradcastem ol maj ia mo semtime promotem long Paradise 98FM mo Radio Vanuatu.

  Hemia bae hemi fes FIFA world cup we tekem ples long wan Arab kaontri.

   

   

   

   

   

  Letest

  Sport

  More article

  • https://radio.vbtc.vu/radiovanuatu
  • Radio Vanuatu
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/paradisefm
  • Paradise FM
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/femmefm
  • Femme Pawa
  • Ol Radio Stesen