Monday, July 15, 2024
29.8 C
Port-Vila
Monday, July 15, 2024
More

  Fo polis ofisa i stap long kwarentin

  Fo polis ofisa mo tu hotel staff i stap long kwarentin naoia from oli brekem loa blong COVID-19.

  Spokespesen blong COVID -19, Len Tarivonda i konfemem wetem VBTC mo talem se oli bin tekem foto tugeta wetem ol nasonal we oli kam long Solomon Islands.

  Mr Tarivonda i talem se foto ia i bin ko raon long social media.

  “Inciden ia i hapen long sam dei i pas mo National Disaster Management Office i putum olketa long kwarentin long semak dei we oli tekem photo ia,” hemi talem.

  “Risen from hemi tabu blong kam kolosap wan man taem hemi kam ova sea mo stap long kwarentin.”

  Mr Tarivonda i talem se ol polis ofisa mo tufala hotel staff ia bae i no komplitim 14 dei kwarentin blong olketa.

  “From olsem yumi stap anda long State blong Emergency, man i brekem rul i mas fesem consequence blong hem, wanem i hapen se ol grup blong Solomon ia oli oraet, i no kat saen blong flu o coronavirus,” hemi talem.

  “Ol seven nasonal ia risk i low mo oli oraet mo bae oli kamaot long kwarentin tumoro moning.”

  Mr Tarivonda i talem se 14 dei blong olketa i vinis tete long aftenun mbe bae oli slip tete naet bakeken blong komplitim gud from las taem oli ko long kwarentin long wan aftenun.

  Hem i talem se wan brekfes seremoni bae i tekem ples tumoro moning blong handem ova ol passpot mo talem tankiu long olketa seven nasonal ia.

  “Ol helt ofisiel mo National Disaster Management Office bae i stap long taem ia.”

  Spokespesen blong COVID-19 i mekem spesel apil se olgeta we oli stap long kwarentin mo olgeta we oli stap wok long fasiliti blong kwarentin, oli mas oltaem respektem ol rul we kavman hemi putum i stap.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Letest

  Sport

  More article

  • https://radio.vbtc.vu/radiovanuatu
  • Radio Vanuatu
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/paradisefm
  • Paradise FM
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/femmefm
  • Femme Pawa
  • Ol Radio Stesen