Monday, July 15, 2024
25.5 C
Port-Vila
Monday, July 15, 2024
More

  FES APIARENS BLONG VANUATU AQUATICS LONG WAN OLYMPIK KEM

  Hemi festaem blong Vanuatu hemi sentem 2 atlit blong hem long sait blong swim i ko long wan Olympik kem.

  Vanuatu Aquatics Federesen hemi mekem histri long wan intenasonal level, taem bae hemi sentem 2 yang swima blong hem blong ko long Franis long manis ia, blong festaem kompit wetem olgeta top swima raon long wol.

  Tufala swima ia, i kat Johnathan Sailas mo Loane Russet, weh tufala i ripresentem Vanuatu long 2 intenasonal jampionsip finis, long las yia mo yia ia, mo tu patisipet long viu rejinal kompetisen.

  Sailas mo Russet tufala i yangfala swima blong Vanuatu Aquatics Federesen weh tufala i stap ripresentem kaontri aotsait.

  Long wan stetmen weh, Vanuatu Aquatics Federesen i praod tumas blong kat tufala ia i kwalifae long wan Olympik level olsem ia , tru long olgeta had wok blong olgeta long olgeta yia i kam kasem weh tete oli karem wan smol federesen olsem ia blong kasem wan hae level blong sporting kompetisen olsem ia.

  Bambae tufala atlit ia bae i joenem Nasonal Team wetem Teknikol Daerekta blong Vanauatu Aquarics Federesen, Ben Howard weh bambae oli travel aot long nekis wik, namba 18 blong manis ia July i ko long PARIS.

  CEO blong VASANOC, David Lolo hemi talem se Nasonal Olympics Comitte i klad blong luk se tufala swima blong yumi ia bam,bae oli kompit long Paris 24, tru long olgeta prokress we tufala i bin stap mekem.

  Beh tete long manis ia, bae tufala i krietem wan fes histri blong tufala blong festaem mekem fes apiarens long wan hae level sport olsem Olympick kem.

  Fes kompetisen blong tufafala i stat long namba 27 July kasem namba 4 blong manis Okis.

  Letest

  Sport

  More article

  • https://radio.vbtc.vu/radiovanuatu
  • Radio Vanuatu
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/paradisefm
  • Paradise FM
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/femmefm
  • Femme Pawa
  • Ol Radio Stesen