Thursday, June 13, 2024
24.8 C
Port-Vila
Thursday, June 13, 2024
More

  Wan moa saeklon-Meteo

  Wan moa Saeklon i save afektem kaontri long wik ia.

  Duty Weta Forecaster, Ellen Luke i konfemem se Tropikol Low ia bae i kasem eria blong Vanuatu long Wednesday(Tete) mo i janis blong hemi kam Category 3 hemi hae.

  “Wan nara low presa we yumi luk se bae i muv i kam insaed long tete ia, yumi kat infomesen 1 we oli gvim aot west saed blong sqare leta 1 nmab 1 mo bae i enter long square ia na, yumi stap expektem se forecast i soem se kam wan tropikol saeklon. Hemi kat wan low to medel janis long 24 haoa -blong kam wan saeklon. Sapos hemi kam wan saeklon bae hemi pas kolosap long not aelan long Thursday naet olsem mo wokbaot i luk se bae i pas ova long ol aelan long east saot afta i ko saot east,” Mrs Luke i talem.

  “So bae i save kam category 1, 2 mo 3.”

  Mrs Luke i talem se Judy bae i leko saot long Thursday wik ia.

  “Judy hemi stap long Category 4 long apdeit long yumi long tete aftanun ia, Stap kolosap Erromango mo stap ko hed blong muv saot. Yumi luk se bae hemi leko ol aelan long Saot long tumoro(Thursday) long dei olsem.” Mrs Luke i talem.

  “Mbe i kat wan woning blong solwota wetem hevi ren ova long grup.

  “Wan nara low presa we bae i muv i kam insaed long tete ia, info 1 we oli gvim aot sqare leta 1 nmab 1 , yumi stap expektem seforecast soem se kam wan tropikol saeklon -low to medel janis long 24 haoa -kam kolosap long not aelan long Thursday naet olsem mo wokbaot i luk se bae i pas ova long ol aelan long east saot afta i ko saot east.”

  Red Alet hemi stap long Shefa mo Tafea provins, Yellow Alert blong Malampa provins mo Blu Alert blong Penama, Sanma mo Torba provins.

   

  Letest

  Sport

  More article

  • https://radio.vbtc.vu/radiovanuatu
  • Radio Vanuatu
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/paradisefm
  • Paradise FM
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/femmefm
  • Femme Pawa
  • Ol Radio Stesen