Tuesday, April 16, 2024
26.3 C
Port-Vila
Tuesday, April 16, 2024
More

  Vanuatu Tourism campaign

  Vanuatu Tourism Ofis i lonjem wan niufala campaign long ol neiba kaontri long wik ia.

  Hemi welkamem bak Vanuatu campaign.

  Niu campaign ia hemi lonj long Thursday wik ia long Australia, New Zealand mo New Caledonia.

  Hemi inkludum ol advertismen we i shokesem Vanuatu Tourism ofa long Radio, outdoor mo digital platform.

  Vanuatu Tourism Ofis Chief Eexecutiv Ofisa, Adela Issachar Aru hemi talem se Vanuatu marketing campaign bai hemi welkamem ol visita i kam long kaonti taem boda i open long July namba 1.

  “Invitation to Vanuatu hemi wan 59 seconds video we mifala i putum aot,

  “Mo mifala i produsum wan 30 seconds video we soem wan series blong 15 seconds video. Ol difren campaign ia oli haelightem mesej blong pipol, kastom, kalja wetem ol difren style kakae blong yumi blong pulum interest blong ol turis.

  Mrs Aru i travel i ko daon long Santo tete blong lonjem Nabanga pledge, we i bin lonj long Port Vila i no longtaem.

  Hemi wan nara campeign long kaontri we hemi blong evri man Vanuatu mo ol lida oli pledgem blong mekem tourism activiti hemi save.

  Araon 82 pipol finis oli saenem pledge ia long Port Vila.

   

  Letest

  Sport

  More article

  • https://radio.vbtc.vu/radiovanuatu
  • Radio Vanuatu
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/paradisefm
  • Paradise FM
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/femmefm
  • Femme Pawa
  • Ol Radio Stesen