Sunday, April 14, 2024
24.8 C
Port-Vila
Sunday, April 14, 2024
More

  Vanuatu hemi lusum fes intenasonal FIFA frenli siries

  Vanuatu i lusum fes Match blong hem long FIFA siries Tonamen akensem Guinea.

  Hemi wan hevi sko blong 6-0.

  Tufala kantri i mitim tufala blong festaem long fes eva edisen blong FIFA series we FIFA nao emi sapotem mo i happen long Saudia Arabia.

  Long mats tede moning Vanuatu we i kam aot long Oceania futbol konfedersen mo i rank 170 long Fifa ranking i ple akensem Guinea we i kam long Africa futbol konfedersen mo i rank 76.

  Guinea we i neva kompit long FIFA wol kap be emi emi bin ran up long African nesen kap long yia 1976.

  Hed koj blong tim Robert Yalu i seh mats ia emi wan gud wan from ol boys blong hem i save ple wetem wan experience kantri olsem Guinea nasonal mens futbol tim we fulap long ol pleia blong olketa i ple long Europe.

  Sko emi no mata be preperesen blong nasonal tim blong Vanuatu nao emi wan mata blong priprerem tim redi from OFC nesens kap long manis June.

  “Mi biliv seh sipos yumi kam eli, yumi kam yumi adapt long invironmen mo weta, ol ting blong wan kaontri weh yumi stap coep lem, mo yumi kontinu blong plei ol kem long hae lefel olsem, bae i mekem bigfala difrens long yumi long Ochiania, resal i stap taem me klad long taem long sekan haf ol boi oli kat moa konfidens oli ple gud so imagin sipos yumi ple 4 o 5 kem olsem bae yumi saveh pripea gud.”

  Wetem lus ia hed koj blong tim Robert Yalu emi talem se emi still putum moral blong ol boys blong hem i hae mo akseptem lus mo tren hard blong nekis mats.

  Vanuatu bae hemi playem next matj blong hem akensem Brunei Darsalaam long nekis wik we emi rank 194 long fifa coca cola ranking.

  FIFA Series hemi wan tonamen we FIFA i karem i kam tugeta long ol futbol konfedresen blong ple akensem olketa mo tu blong buildim futbol bitwin ol konfedersen.

  Letest

  Sport

  More article

  • https://radio.vbtc.vu/radiovanuatu
  • Radio Vanuatu
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/paradisefm
  • Paradise FM
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/femmefm
  • Femme Pawa
  • Ol Radio Stesen