Tuesday, April 16, 2024
24.8 C
Port-Vila
Tuesday, April 16, 2024
More

  Tri niu COVID kes long Tonga

  Tri niu Covid kes i konfem long Tonga i tekem wan totol blong faev.

  Long wan press konferens long Nuku’alofa long wednesday wik ia Tonga’s Prime Minister Hu’akavameiliku i anaonsem se wan woman mo tu pikinini blong hem i test positiv long virus ia.

  Nara tu COVID kes hemi tu man.

  Tufala man ia hemi ol tu wokman blong wharf mo naoia tufala i stap long Taliai Camp, wan Tongan Militari beis. Tufala i bin stap koleketem ol emergency saplae long wan foreign aid ship taem tufala i kasem Tonga mo naoia stap insaed long 50 frantlin wokman we oli test positiv long virus ia.

  Prime Minista Hu’akavameiliku i no bin talemaot ship we tufala man ia i bin karem aot ol saplae ia long hem, mo i leko sos blong transmisen i open blong pipol i tokbaot. Nuku’alofa harbour i ripotem fulap saplae blong aid, inkudum HMAS Adelaide, Royal Navy bot blong Australia we i bin konfemem bifo hemi kasem Tonga se 29 krew i stap aot long isolation from oli tes positiv long COVID-19.

  Spika blong Palemen long Tonga, Lord Fakafanua, i talem long Radio New Zealand long Wednesday wik ia se hemi nosave hao tufala wokman ia i kasem COVID-19.

  Tonga Health i talem se ova long 83 per cen blong populasen blong Tonga(Ova long 12 yia) i tekem tugeta stik blong COVID.

  Kavman blong Tonga i steitem long Tuesday press konferens se lokdaon ia bae oli lukluk long hem bakegen afta long 48 haoa.

  -RNZ-

   

   

  Letest

  Sport

  More article

  • https://radio.vbtc.vu/radiovanuatu
  • Radio Vanuatu
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/paradisefm
  • Paradise FM
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/femmefm
  • Femme Pawa
  • Ol Radio Stesen