Sunday, April 14, 2024
28.8 C
Port-Vila
Sunday, April 14, 2024
More

  Supreme Kot i dismisim Stay Oda aplikeisen blong Salwai

  Supreme Kot long Port Vila i dismisim long tedei moning wan aplikesen blong Stay Orda we foma Praem Minista, Charlot Salwai Tabimasmas hemi bin askem.

  Stay Oda ia oli bin aplae from long manis March.

  Foma Praem Minista Charlot Salwai, foma Minista blong Agriculture, Mata Seremaiah, foma MP Jerome Ludvaune mo Minista blong Edukeisen naoia, Simeon Seule oli bin askem Supreme Kot blong hemi grantem wan “stay oda” blong blokem Magistrate Kot blong ino harem kes we prosecution hemi putum aikensem olgeta.

  Supreme Kot hemi harem se ol defendent insaed long kes we i stap bifo long Magistrate, oli askem “Permanent Stay” orda from nomo se igat longfala dilei blong kes ia iko long kot.

  Supreme Kot hemi mekem wan oda blong Magistrate hemi gohed mo komplitim Preliminary Investigation long kes ia.

  Kes we i stap bifo long Magistrate hem i kobak long 2016 taem we las kavman i mekem disisen blong apointem ol Parliamenteri Secretary we wan apil kot hemi disaed finis se ol apointmen ia hemi no folem Loa.

  Letest

  Sport

  More article

  • https://radio.vbtc.vu/radiovanuatu
  • Radio Vanuatu
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/paradisefm
  • Paradise FM
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/femmefm
  • Femme Pawa
  • Ol Radio Stesen