Thursday, June 13, 2024
24.8 C
Port-Vila
Thursday, June 13, 2024
More

  Port Vila futbol maj broadcast laev -VBTC

  Vanuatu Broadcasting & Television Corporation (VBTC) bae i broadcastem laev evri wiken maj blong Port Vila Football Association long Korman Stadium long 3pm hemia long Saturday.

  Chief Executive Officer blong VBTC,  Francis Herman i pointem aot se agrimen bitwin Port Vila Football Association hemi blong karem bak futbol i ko bak long komuniti blong evri wan oli save watjem long TV, Canal Plus chanel 28 mo VBTC fesbuk pej.

  Mr Francis i talem se futbol hemi univaem aktiviti.

  “Futbol hemi wan unifying aktiviti, univaem kaontri, pikinini mo ol yut; Karem ol mama i kam long graon, oli wajem pikinini i plei. So bae yumi televisem wan maj evri satete, yumi save promotem sports, talent blong ol man ples, Port Vila Football Association, Vanuatu Football mo nara samting hemi plante ni-van oli stap ovasi, oli nosave kam long korman be bae televise kem, oli save sitaon mo wajem futbol mo hemi backgroan blong resen from wanem VBTC i tekem disisen ia,” Mr Herman i talem.

  Port Vila Football Association Presiden, Harry Atisson, i talem tankiu long VBTC blong promotem football.

  “Wik ia nomo mi kat janis blong mitim Chief Executive Ofisa blong VBTC  Mr Francis mo hemi konfemem se maj bae i live long evri 3o’clok long Satete blong givim bak long komuniti,” Mr Atisson i talemaot.

  “So wetem ol toktok ia mi stap toktok long bihaf long Port Vila Football Association, evri klab mo ova 1000 pleia blong association mo tankiu long VBTC blong kam daon long level mo promote evri football association.

  Mr Herman i talem se wanem VBTC hemi mekem mbae hemi mekem sua se i kasem evri aelan blong Vanuatu.

  “Hemi impoten from fulap taem VBTC i fokas nomo long kolta, Port Vila, Luganville mo Isangel,” Mr Herman i talemaot.

  “Mbe naoia yumi mas mekem sua se ol program blong yumi long radio, television mo online oli kasem ol aelan. Ol setttlemen long Not kasem Saot, 300,000 pipol oli kat akses long infomesen inkludum sports, so hemia i rili impoten blong mifala i mekem.”

   

   

   

   

  Letest

  Sport

  More article

  • https://radio.vbtc.vu/radiovanuatu
  • Radio Vanuatu
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/paradisefm
  • Paradise FM
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/femmefm
  • Femme Pawa
  • Ol Radio Stesen