Sunday, April 14, 2024
28.8 C
Port-Vila
Sunday, April 14, 2024
More

  Ol pipol i mas sevem wota

  Department blong Meteo i talem se, kolkol long naet mo hot long dei, hemi ol saen blong ples i drae.

  Acting Director blong Vanuatu Meteorology mo Geo- Hazard, Allan Rarai, i talem se Vanuatu i expektem blong ples i drae bikwan long manis October.

  Hemi talem se, long Vanuatu, long manis August kasem long October, especially long August kasem October i karem low renfall long Vanuatu.

  “Fulap ples long Vanuatu i dry long ol manis ia nao,” Mr Rarai i talem.

  “Mo renfall outlook tu i soem se ples bae i dry.”

  Mr Rarai i apil long olketa pipol blong mas sevem gud wota naioa i ko from hemi impoten.

  Department blong Vanuatu Meteorology mo Geo-Hazard i putum aot long websaet blong hem se long fes tri dei blong wik ia, reinfol hemi low.

  Mr Rarai i talem se rikod long wik ia, i soem se reinfol blong 100 milimita or moa long 24 haoa period hemi low.

  Wan lokol long Northwest Efate we i no wantem talem nem blong hem, i talem se ples hemi dry vinis mo i had blong ol flawa mo ol tri i gro.

  Hemi talem se gras i stap ded mo ples i stap dry bigwan.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Letest

  Sport

  More article

  • https://radio.vbtc.vu/radiovanuatu
  • Radio Vanuatu
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/paradisefm
  • Paradise FM
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/femmefm
  • Femme Pawa
  • Ol Radio Stesen