Sunday, April 14, 2024
24.8 C
Port-Vila
Sunday, April 14, 2024
More

  Nasonal weta: Thursday 10 September

  Vanuatu i ekspektem klaodi mo gudfala weta long tedei.

  Laet win bae i bloa long saotis daereksen ova long grup.

  Top tempereja long dei bae hem i stap long 25 dikri daon long saot mo 28 dikri antap long not.Tempereja long tunaet bae hem i stap long 19 dikri daon long saot mo 25 dikri antap long not.

  Long solwora, saotis win blong spid blong 11 kasem 16 knot wetem laet solwora blong wan haet blong 1.5 ova long everi kostol wota long kaontri.

  Letest

  Sport

  More article

  • https://radio.vbtc.vu/radiovanuatu
  • Radio Vanuatu
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/paradisefm
  • Paradise FM
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/femmefm
  • Femme Pawa
  • Ol Radio Stesen