Saturday, May 18, 2024
25.8 C
Port-Vila
Saturday, May 18, 2024
More

  Jif i kol from rispek long nasara

  Wan Jif long Banks grup i kol blong i mas kat rispek long nasara blong wan aelan.

  Jif Adam Naoh blong Levolvol vilij long Merig aelan, i talem toktok ia long VBTC Nius long wik ia.

  Jif Noah i talem toktok ia folem konsen se ol komuniti lida blong Gaua i mekem wan by- loa blong Merig blong no ko huk long solwota.

  Jif Noah we telecomunikesen i no kasem aelan blong hem, i mas wokbaot blong tu haoa i ko long solwota blong talem se hemi no glad.

  “Oli mekem by-loa blong stopem mifala blong nomo ko hukum fish long solwota long eria blong mifala,” Jif Noah i talem.

  “Mo oli talem tu se bae mifala i no ko long ol tabu eria blong mifala,we mi olsem wan owna blong Merig aelan mi no agri long tinktink we oli bin mekem.

  “From Merig hemi no pat blong Gaua, hemi wan nara smol aelan bitwin Gaua mo Merelava. Mifala i dipen bigwan long kakae blong solwota from i had blong mifala i mekem mani from ship i pas wan taem long wan yia long mifala. ”

  Jif Noah i talem se Merig aelan i kat wan vilij nomo we hemi Levolvol mo i kat 25 pipol nomo long hem.

  “I bin ova 300 pipol fastaem long aelan ia mbe from aelan ia i smol mekem oli muv aot,”Jif Noah i talem.

  Jif Noah i askem Malvatumauri Council blong Ol jif blong lukluk long mata ia.

  Long rispon, Chief Executive Ofisa blong Malvatumauri Council blong ol Jif, Jif Jean Pierre Tom, i talem se hemi rong blong wan nara aelan i mekem wan niu by loa blong wan narafala aelan.

  Hemi talem se Merig hemi no pat blong Gaua aelan. Hemi wan nara smol aelan hem wan long Banks aelan.

  Jif Tom i talem se oli hop blong pem wan bot long February blong save konektem Gaua mo Merig aelan blong wok tugeta.

  Letest

  Sport

  More article

  • https://radio.vbtc.vu/radiovanuatu
  • Radio Vanuatu
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/paradisefm
  • Paradise FM
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/femmefm
  • Femme Pawa
  • Ol Radio Stesen