Tuesday, April 16, 2024
24.8 C
Port-Vila
Tuesday, April 16, 2024
More

  China-Vanuatu bilateral agrimen

  Kavman hemi expek blong saenem faev bilateral agrimen wetem China long wik ia.

  Hemia folem visit blong Foreign Affairs Minister blong China, Wang Yi i kam long Vanuatu long Wednesday.

  Director General blong Foreign Affairs i talem se tufala party i agri finis long ol agrimen ia bifo Mr Yi i kam long Vanuatu.

  Hemia inkludum humanitarian mo COVID rilif sapot, police trening, cybersecurity, marine mapping mo sapot blong divelopem ol natural risos.

  Oli no save rilisim ol ditel blong agrimen ia kasem we hemi saen mo Prime Minister Bob Loughman hemi anaonsem.

  Radio New Zealand hemi ripotem se China hemi stap lukluk blong kat ol multilateral dil wetem ol pacific lida.

  Minister Wang Yi hemi expect blong leko kaontru long tete blong ko long Papua New Guinea mo Timo Lest blong endem visit blong hem.

  Foreign Minista, Mark Athy hemi welkamem Mr Yi long Airport.

   

   

   

  Letest

  Sport

  More article

  • https://radio.vbtc.vu/radiovanuatu
  • Radio Vanuatu
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/paradisefm
  • Paradise FM
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/femmefm
  • Femme Pawa
  • Ol Radio Stesen