Sunday, April 14, 2024
28.8 C
Port-Vila
Sunday, April 14, 2024
More

  AV12 bae i leko kaontri

  AV12 bai hemi talem tata long Vanuatu long wik ia afta six yia seves long Vanuatu.
  Owner blong Aircraft Hevilift i karem bak  Av12 afta we National Airline hemi fail blong comply wetem ol agrimen blong tufala. Kavman tru long ministry blong Finance hemi sapotem Airline wetem VT37 million blong pem lease blong plane long yia ia.
  Wan total dilei peimen blong VT41 million we i no vinis yet. Afta we Twine otter AV12 i leko kaontri bai i kat tu twin otter nomo i stap.
  Wan hemi AV11 we i kat wan court case i stap ko hed bitwin owna John Pechan mo Air Vanuatu, hemia from outstanding peimen blong plane. Nara wan hemi RV10.

  Letest

  Sport

  More article

  • https://radio.vbtc.vu/radiovanuatu
  • Radio Vanuatu
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/paradisefm
  • Paradise FM
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/femmefm
  • Femme Pawa
  • Ol Radio Stesen