Thursday, June 13, 2024
24.8 C
Port-Vila
Thursday, June 13, 2024
More

  Astrazeneca seken dos long February

  Ol seken dos blong Astrazeneca COVID vaccine bae i rolaot long February raon long Vanuatu.

  Ministry blong Health i talem se fes dos blong Astrazeneca vaccine bae i vinis long January.

  Ministry blong Health i talem se hemia i minim se eni bikman mo woman we i no risivim eni Astrazeneca, long en blong January bambae hemi no save risivim meresin ia mbe bae hemi risivim nara COVID vaccine Sinopharm.

  Disison blong limitim Astrazeneca ia i kam long Nasenal Immunization Coordination komiti blong ministri blong helt long wik ia from naoia Astrazeneca i limit long Vanuatu.

  Ministri i talem se ol pipol we oli risivim fes stik meresin blong Astrazeneca oli mas ko blong risivim sekon dos blong olgeta bifo January 31.

  Johnson mo Johnson vaccine bae oli stat blong rolem aot long Pentecost long 28 January.

  Markson Tabi, Penama Pablik Health Manager, i talem se long sam rimot eria blong Penama bae oli yusum vaccine ia from hem wan dos nomo.

  Malampa Pablik Health Manager, Salome Kenneth, i talem se Ambrym mo Paama bae oli yusum vaccine ia tu from bae hemi isi blong blong pipol i nomo tinkbaot blong tekem seken stik.

  Hemi talem se long nara wei i no kostem olgeta bigfala mani blong ko bak mo givim seken stik.

  Ministry blong Health i plan blong rolemaot vaccine ia long ol pat blong rimot Santo, Pentecost, Tafea mo Torba.

  Torba Public Health i talem se oli plan blong yusum Johnson mo Johnson vaccine long Merig aelan long Banks grup. Aelan ia i stap bitwin Gaua mo Merelava.

   

   

   

   

  Letest

  Sport

  More article

  • https://radio.vbtc.vu/radiovanuatu
  • Radio Vanuatu
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/paradisefm
  • Paradise FM
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/femmefm
  • Femme Pawa
  • Ol Radio Stesen