Sunday, April 14, 2024
24.8 C
Port-Vila
Sunday, April 14, 2024
More

  Ambae mo Maewo blong tekem seken COVID stik

  Penama Pablik Health i kol blong pipol i ko tekem seken stik blong COVID long Lolowai hospital long Ambae.

  Two hundred twenti tu pipol blong East Ambae i risivim tu stik blong COVID long eli yia ia.

  Manager blong Penama Pablik Health, Markson Tabi, i talem se seken stik blong COVID i stat long Monday wik ia.

  “Pipol i mas jekem kad blong stik medesin long deit blong kaem las stik meresin blong olgeta,” Mr Tabi i talem.

  “Vaccination site we i stap long East Ambae i nomo stap long Saratamata mbe yumi muvum i ko long Lolowai folem expensiv exercise blong muvum staff blong ko kam evri dei mo yumi plante memba blong pablik i mas wet.

  “Ol famili raon long Saot, East, Not Ambae, Maewo, Pentecost we oli bin tekem fes stik blong COVID long Ambae oli save kam long Lolowai blong tekem seken stik. Bae yumi stap long Lolowai hospital blong tu wik, West Ambae blong tu wik mo Maewo blong nara tu wik.”

  Mr Tabi i talem se tim blong vaccine bae i muv i ko long Pentecost long 10 January blong lonjem Johnson mo Johnson vaccine.

  Hemi talem se Minista blong Health, Honoroble Silas Bule, bae i ko long taem blong lonj.

  “Yumi enkarejem ol jif blong Pentecost blong kam tugeta long taem blong lonj mo harem ol toksave,” Mr Tabi i talem.

  “Fes rol aot bae i stap long fix site long Bwatnapni mo tufala temporari site long Abututoa long Not Pentecost mo Pangi long Saot.”

  Pipol blong Pentecost bae oli risivim wan stik nomo blong Johnson mo Johnson vaccine.

  Letest

  Sport

  More article

  • https://radio.vbtc.vu/radiovanuatu
  • Radio Vanuatu
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/paradisefm
  • Paradise FM
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/femmefm
  • Femme Pawa
  • Ol Radio Stesen