Sunday, May 19, 2024
29.8 C
Port-Vila
Sunday, May 19, 2024
More

  30 ballot box-Torba

  MV Young Blood i transpotem ol ballot box i ko long Torba long wik ia.

  VBTC Ripota long Torba, Mika Albie i talem se 30 ballot box.

  “Ship ia i putum ol ballot box long Mereleva, Merig, Gaua mo long Torba Provincial Hedkota; Sola long Tuesday,” Mr Albie i talem.

  Senior Sergeant blong Torba Polis Force, Roger Quarangi i talem se ol ballox box blong Vanualava, Mota, Motalava mo Ureparapara bae patrol bot i putum long ol polling station tete.

  MV Young Blood bae i dropem off ol ballot box blong six polling station long Torres.

  Mr Quarangi i talem se bae ol polis ofisa i stap long 30 polling station long Banks mo Torres.

  Hemi talem se ol ofisa i tren blong mekem sua se vot tumoro hemi sef.

   

   

   

  Letest

  Sport

  More article

  • https://radio.vbtc.vu/radiovanuatu
  • Radio Vanuatu
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/paradisefm
  • Paradise FM
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/femmefm
  • Femme Pawa
  • Ol Radio Stesen